Một số hình ảnh Lễ Tang Đại Lão Hòa thượng THÍCH TỊNH KHAI ( Thành viên HĐCM, Chứng Minh BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh )  từ ngày 17 – 22/11 Đinh Dậu, tại Chùa Thiền Lâm Cổ - Phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  .

CÁC TIN TỨC KHÁC :

Xem thêm tin tức