GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ

TỈNH TÂY NINH 

------------

                                                                     TÂY NINH, NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 2017 

 

THÔNG BÁO

V/v NHẬN CHỨNG ĐIỆP THỌ GIỚI

 

       BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TÂY NINH XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN CÁC GIỚI TỬ THỌ GIỚI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN TÂM HÒA 8 DO BTS GHPGVN TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC NĂM 2017 ĐẾN VĂN PHÒNG BTS GHPGVN TỈNH TÂY NINH -  CHÙA HIỆP LONG ( 098 ĐƯỜNG HOÀNG LÊ KHA ,  PHƯỜNG 3 TP,. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH ) NHẬN CHỨNG ĐIỆP THỌ GIỚI.

 

         LƯU Ý: GIỚI TỬ MANG THEO GIẤY CHỨNG NHẬN TẠM THỜI HOẶC GIẤY TỜ TÙY THÂN

CÁC TIN TỨC KHÁC :

Xem thêm tin tức