Sáng ngày mùng 3/12 Đinh Dậu, Ban Trị Sự GHPGVN  TP. Tây Ninh tổ chức Hội nghị " Tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018".

           Chư Tôn Đức Tăng Ni  BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh , TP. Tây Ninh, Chư  Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong TP. Tây Ninh , đại diện Chính quyền các cấp quang lâm chứng minh và tham dự.Trong năm 2017, BTS GHPGVN TP. Tây Ninh và Tăng Ni đã hoàn thành tốt công tác Phật sự trên các lĩnh Phật Tăng Sự, Từ thiện xã hội.....

        Một số hình ảnh Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tây Ninh ghi nhận được: