Sáng ngày 11/10/2020 ( nhằm ngày 25/8 Canh Tý ) Ban Trị sự  (BTS ) GHPGVN huyện Gò Dầu long trong tổ chức “ Lễ Công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Giác Quang “ cho Sư cô Thích nữ Huệ Tấn.
Quang lâm chứng minh : HT. Thích Niệm Thới - Ủy viên ( UV ) Hội đồng Trị sự ( HĐTS ), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT. Thích Huệ Tâm - UV HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT. Thích Nguyên Chơn - Phó Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận; TT. Thích Minh Nhã - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh ( Bình Dương ); ĐĐ. Thích Thiện Thức - Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; ĐĐ. Thích Huệ Chơn - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTSGHPGVN tỉnh Tây Ninh, điều phối chương trình; ĐĐ. Thích Nguyên Tấn - Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gò Dầu, Trưởng Ban tổ chức ( BTC ); ĐĐ. Thích Minh Hậu - Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Tây Ninh; ĐĐ. Thích Nghiêm Lâm - Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tây Ninh; NT. Thích nữ Từ Nhẫn - Phó Phân Ban Ni giới kiêm Trưởng Ban Kinh tế tài chánh Phân ban Ni giới T.Ư; NS. Thích nữ Tâm Liên - Phó thường trực Phân ban ni giới GHPGVN tỉnh Tây Ninh; SC. Thích nữ Diệu Thiện - Phó thư ký kiêm phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; NS. Thích nữ Hạnh Liên - Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Gò Dầu cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử gần xa đồng tham dự.
 
 
Chính quyền các cấp tham dự: ông Nguyễn Văn Trung - Phó Ban Dân Vận tỉnh ủy Tây Ninh; ông Trần Minh nay - Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh; ông Võ Thành Công - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh; ông Lê Hoàng Dũng - Phó trưởng phòng An ninh đối nội công an Tây Ninh; bà Trương Thị Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu; ông Đỗ Trung Tín - Phó trưởng Phòng nội vụ huyện Gò Dầu; ông Bùi Hữu Đức - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Thanh Phước; ông Phan Văn Tân - Phó Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Thanh Phước cùng quý vị trong đoàn tham dự.
 
 
Trước khi chính thức Lễ công bố quyết đinh Bổ nhiệm trù trì chùa Giác Quang đội lân Nhật Tân Đường trình diễn trống lân khai hội góp phần thành công buổi lễ.
Đạo tràng trang nghiêm Niệm Phật cầu gia hộ.
 
 
Các em Phật tử Chùa Giác Quang thành tâm kính dâng những đóa hoa tươi thắm cúng dường Chư Tôn Đức và chư vị khách quý.
 
 
ĐĐ. Thích Nguyên Tấn - Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gò Dầu, Trưởng Ban tổ chức: thay lời BTC có lời khai mạc chào đón Chư Tôn Đức Tăng Ni và chính quyền các cấp: “ Chùa Giác Quang do Đại đức Thích Thiện Khai tạo dựng  am thất năm 1995. Năm 2000, Thầy Thiện Khai viên tịch. Năm 2010, Sc. Thích nữ Huệ Tấn về chăm nom phụng sự Tam Bảo. Tháng 10/219, UBND tỉnh Tây Ninh ký quyết định cho phép Thành lập Chùa Giác Quang tại ấp Xóm Mới 1 xã Thanh Phước huyện Gò Dầu tỉnh TâyNinh.”
 
 
BTC đón nhận nhiều lẵng hoa cao quý chúc mừng Buổi lễ của Chính quyền các cấp.
 
 
ĐĐ. Thích Thiện Thức - Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: tuyên đọc Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Giác Quang cho SC. Thích nữ Huệ Tấn.
 
 
HT. Thích Niệm Thới - Ủy viên ( UV ) Hội đồng Trị sự ( HĐTS ), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: trao quyếtt định bổ nhiệm Trụ trì cho SC. Thích nữ Huệ Tấn.
 
 
SC. Thích nữ Huệ Tấn - tân Trụ trì Chùa Giác Quang đón nhận nhiều phần quà Chúc mừng của Chư Tôn Đức Tăng Ni.
 
 
TT. Thích Minh Nhã - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh ( Bình Dương ), thân sinh của SC Huệ Tấn: có lời chúc mừng và giáo dưỡng hy vọng Sc. Huệ tấn làm tròn trong trách Trụ trì.
 
 
 
SC. Thích nữ Huệ Tấn - tân Trụ trì Chùa Giác Quang: phát nguyện nhận trong trách Trụ trì Chùa Giác Quang trước Giáo hội và Chính quyền các cấp.
 
 
NT. Thích nữ Từ Nhẫn - Phó Phân Ban Ni giới kiêm Trưởng Ban Kinh tế tài chánh Phân ban Ni giới T.Ư, Ân sư của Sc. Huệ Tấn: có lời giáo dưỡng chỉ dạy đệ tử trên bước đường phụng hành Phật sự.
 
 
 
Bà Trương Thị Phú - Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu: thay lời chính quyền các cấp có lời chúc mừng sc Tân Trụ trì chùa Giác Quang và ghi nhận sự đóng góp của SC Huệ Tấn trong thời gian qua.
 
 
HT. Thích Huệ Tâm - UV HĐTS, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh: thay lời Ban Chứng minh có lời đạo từ chứng minh và sách tấn Sc Huệ Tấn trên bước đượng phụng sự Đạo Pháp với trong trách Trụ trì.
 
 
ĐĐ. Thích Huệ Chơn - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTSGHPGVN tỉnh Tây Ninh: điều phối chương trình và thay lời BTC cảm tạ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, Chính Quyền các cấp, đồng bào Phật tử gần xa.
 
 
Buổi lễ thành tựu viên mãn.

   Một số hình ảnh Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh tây Ninh ghi nhận được: